Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaa-antimatter a-antimatter

June 11 2015

2174 ac05 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
6058 86d2 500
Giewont massif, "Sleeping Knight". Tatra Mountains, Poland.

May 28 2015

1199 2e4f
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapsychodelik psychodelik
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz

April 24 2015

9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viasaudadeyeh saudadeyeh

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted frompieprzycto pieprzycto

March 15 2015

3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love via0 0

March 13 2015

8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagetback getback

March 12 2015

Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— M. Kostrzyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl